Eliza Roszkowska Öberg
IT-politik och elektronisk kommunikation

Gå till Elizas blogg för senaste uppdateringar och nyheter!


Jag sitter i trafikutskottet och inom den moderata kommittén ansvarar jag för IT-politik och elektronisk kommunikation. Jag är också moderaternas talesman för IT och representerar partiet när det gäller e-demokratifrågor i riksdagen.

IT-säkerhet är min hjärtefråga. Andra aktuella frågor som jag driver gäller konkurrens på marknaden för telekomtjänster, olaglig fildelning, e-legitimation och e-förvaltning. Bekämpning av spam, fördelning av frekvensutrymmet efter nedsläckningen av analog TV samt satellitsystemet Galileo är andra aktuella viktiga frågor för mig. IT-frågor behandlas av olika utskott och departement och jag försöker ha överblick och samla ihop alla olika IT-frågor.

Det är oerhört spännande att se hur IT påverkar transportbranschen, bland annat när det gäller ITS, intelligenta transportsystem, och hur man kan minska miljöpåverkan tack vare användning av IT.

Inom en av de moderata grupperna för utveckling av politiken, Ungas villkor, skapar jag framtidens IT-politik med fokus på IT i skolan och IT i lärandet.
Jag arbetar också med Internet Governance - global förvaltning av Internet.

Jag främjar användandet av den nya tekniken i det parlamentariska arbetet och verkar för utveckling av IT i Riksdagen.

Jag är också aktiv på:
Min blogg
Twitter som eliza_se
Facebook
LinkedIn

Motioner angående IT från den allmänna motionstiden 2008:
Motion 2008/09:Fi216 E-demokrati och e-förvaltning
Motion 2008/09:Kr292 Webbakut för unga
Motion 2008/09:K237 E-legitimation och e-röstning
Motion 2008/09:K313 Spam, cookies och andra temporära Internetfiler
Motion 2008/09:Sk229 Förmånsbeskattning av mobiltelefon i tjänst
Motion 2008/09:T212 Miljö och IT
Motion 2008/09:Ub220 IT i skolan
Motion 2008/09:Ub221 IT och lärandet

Motioner angående det parlamentariska arbetet: IT för bättre miljö
2007/08:K407 Pappersförbrukningen i riksdagen
2007/08:K409 Videokonferensutrustning i riksdagen

Mina debatter i riksdagen angående IT och elektronisk kommunikation:
Debatt om en effektivare lag om elektronisk kommunikation
Budgetproposition 2007 debatt inom IT-området
Budgetproposition 2008 debatt inom IT-området
Allmänpolitisk debatt - jag valde att tala om IT-säkerhet
Finansmarknad och statliga bolag - jag talade om e-förvaltning
Kommunikationer - årets budgetdebatt. Jag talade om IT-politiska frågor

Skriftliga frågor som jag har ställt till statsråden Åsa Torstensson, Mats Odell och Beatrice Ask:
2007/08:668 Tydliga och enhetliga mål för ICT-området
2006/07:1263 Myndigheters hantering av elektronisk skräppost
2007/08:1280 Utredning av IT-brott
2008/09:222 IP v6 i statlig förvaltning

Mina muntliga frågor till statsministern och statsråd under s.k. Frågestund:
Fråga om IT-säkerhet till statsminister Fredrik Reinfeldt
Fråga om IT i skolan till skolministern Jan Björklund


Riksdagens framtidsdag:
Jag satt i panelen och debatterade med andra ledamöter och forskare om informationstekniken i framtiden.

Offentliga utfrågningar:
På mitt initiativ ordnades en offentlig utfrågning om IT-säkerhet den 3 april 2008.

Seminarier, konferenser:
Jag deltar i olika IT-seminarier, IT-konferenser etc. både i Sverige och i internationella sammanhang.
Seminarium om IT-säkerhet den 15 april 2008: jag sitter i en paneldiskussion tillsammans med bl. a. Ingvar Hellquist.
Jag har deltagit i följande IT-konferenser:
- Government Leaders Forum i Edinburgh, Skottland
- International Conference on policymaking and the development of the Information Society i Rom, Italien
- Challenges and benefits of ICT in parliamentary processes i Genéve, Schweiz
- EPRI:s (European Parliaments Research Initiative) 10nde konferens om IKT och e-demokrati i Dublin, Irland

Jag medverkar i nätverket Global Center for ICT in Parliament.
Jag är även medlem i en samverkansgrupp Global Network of IT Experts in Parliament.

Artiklar:
Dagens Industri: "Tillåt spamfilter i offentlig sektor"

Eskilstuna-Kuriren: "Dataslarv slår tillbaka mot vår säkerhet"
Motala & Vadstena Tidning: "Känslig information riskerar läcka ut från myndigheter - Dataslarv slår mot vår säkerhet"
Sundvallstidning: "Dataslarv slår mot vår säkerhet"
Mitt i Södra Roslagen: "Jobb till alla människor är Sveriges utmaning - IT-baserade hjälpmedel hade kunnat underlätta för många med funktionshinder"


TV:
TV4 Nyhetsmorgon - om IT-säkerhet
2007-11-30

Min blogg
Tillbaka till första sidan

 
© ELIZA.SE